HANGTÁR - J. S. Bach: 13. Goldberg-változat (BWV 988)

A Goldberg-variációk (magyarosan: Goldberg-változatok; (BWV 988)) Johann Sebastian Bach által írt variációk csembalóra vagy más billentyűs hangszerekre. Manapság zongorán hallhatjuk a legtöbbször.
Bach: Goldberg
A Goldberg-variációk Bach egyetlen variáció-formában komponált műve, amelyet Keyserlingk gróf és csemballistája, Golberg számára írt 1741-42-ben. A mű átfogó, akadémikus alkotás, a barokk variáció-művészet mintapéldája. Minden egyes rész önálló karakterrel, egyedi hangulattal bír, amelyek összhangját a tudatosan építkező szerkezet és az erőteljes, kánon-alakzatokban rendszeresen visszatérő egyetlen közös basszustéma biztosítja.

Az itt hallható 13. variáció igen díszített sarabande (3/4-es lassú tánc) két manuálra. A két alsó szólam polifon harmóniákban fonódik össze, felettük különös szépségű, végtelen dallam bomlik ki. (wikipedia)

Eddigi zenei linkek

Gluck: Orfeusz és Euridiké

Gluck Orpheo ed Euridice
„ő volt az egyik legfontosabb operateoretikus, reformoperái saját korán túl is óriási hatást gyakoroltak a zeneszerzőkre (Beethovenre, Berliozra Wagnerre)”

Viszockij: Az én cigány dalom

Viszockij
„Hej igen, ismét is megint,/ Igen, sokszor, sokszor, / Sokszor, ismét csak: / Semmi se olyan, mint kellene legyen”

Ada Milea: Obosita (Fáradt)

Ada Milea
A román Cseh Tamásnak, vagy Viszockijnak is nevezik. Dallam- és szövegvilága szerves része a román történelemnek és zenei világnak. Szövegeiben sokszor jeleníti meg ironikusan a román történelem, az ortodox egyház, a román nacionalizmus avitt eszmevilágát. Ada Milea elsősorban a román liberális értelmiség rétegzenésze.