SZÖVEGTÁR - Cselényi Béla: Satnya Nyuszi első karácsonya Ausztráliában

Cselényi Béla vagyok; Kolozsváron születtem, 1955-ben és 1987.XII.23. óta Budapesten élek. Sokáig a Magyar Rádióban dolgoztam; pár napja megváltozott a munkahelyem (2007). Több verses kötetem jelent meg.
Cselényi BélaSatnya Nyuszi első karácsonya
Ausztráliában


Satnya Nyuszi szüleivel és testvéreivel hajóra szállt, és áthurcolkodtak Ausztráliába. Ott karácsonykor nincs
hideg, nem havazik, hanem süt a nap, az Angyalnak ott úgy mondják: Jézuska, a tizedik emeleten meg nem Mókusok laknak, hanem Koala Mackóék. Mer eukaliptuszfa, azér. Most karácsonykor azonban Mókus is megérkezett. Nem az Erdőből jött, hanem New Yorkból; már régóta ott élt egy jegenyeház legtetején. Sok bőrönddel érkezett meg karácsony szombatjára virradólag.
—Mókus bácsi — kérdezte Satnya Nyuszi a keresztapjától —, Mókus bácsi, miért van az, hogy itt karácsonykor nincs hideg, nem hull a hó, és az Angyalnak azt mondják, hogy… Miku…, á-á…, hogy Jézuska?…
Mókus bácsi odalépett a keresztfiához, mellső lábát a vállára tette, és szokatlanul komoly hangon ezt mondta:
— Ezek azért vannak, Nyuszi, mert már férfi vagy.


Eddigi szövegtár linkek

Szentkuthy Miklós: Prae (részlet)

Szentkuthy Miklós
Hamvas Béla: „Nyelve megfoghatónak látszik. Mégsem megfogható. Úgylátszik meg lehet támadni. Mégsem lehet. Vannak hibái. De ezek a hibák egy más oldalról erények és minden esetben magához a műhöz tartoznak, ami nélkül éppen ez a mű elképzelhetetlen...”

Forgách András: A hírnévről

Forgách Péter
„az ember hiába, ha megszeret valakit, még akkor is, ha már egyáltalán nem szereti, még mindig valami szeretethez hasonló fájdalom kínozza” Forgách András: Zehuze

Szőcs Géza: Vörös folt távolodik a hómezőn

Szőcs Géza: Párbaj
Különleges szóképek, mitikus „mesék”, ősi képzetek és modern fogalmak kavarognak e rövid kis versben, de talán az 1979-ben kiadott Párbaj egész kötetében. E kötet az első verseskönyvem volt kamaszkorom hajnalán.