SZÖVEGTÁR - Erdély Miklós: Törvényszerűségek

A Möbius-felületek a természetben igen ritkák, így többnyire poétikus, tisztán szellemi alkotások, melyekben magának a tudatnak az elve manifesztálódik. E ténynek jelentősége abban áll, hogy az autonóm, a tapasztalattól független szellemi világban pusztán játékos kombinációk révén nemcsak új, de az érzékelhetőknél egyszerűbb elvek is megszülethetnek.
Erdély Miklós
Erdély Miklós: Törvény-véletlen-Möbiusz

1. A törvény, mivel szívesen olyan, amilyen,
ezért ismétlődik, így magát is megszünteti.
2. Ami van, törvényszerűen olyan, amilyen.
3. A törvény véletlenül olyan, amilyen.
4. A véletlenszerű szívesen olyan, amilyen.
5. Ami törvényszerűen olyan, amilyen,
nem szívesen olyan (amilyen):
6. Megváltozik.
7. Tehát: Csak a törvény szívesen olyan, amilyen.
8. A törvény azonos körülmények között
ugyanazt az eseményt kényszeríti ki.
9. Ismétlődő esemény nem esemény.
10. Ami van, azt a törvény ismétlődése
kényszeríti, ami által megszünteti.
11. Ezért ami van, véletlenül olyan, amilyen.
12. Ezért szívesen olyan, amilyen.
13. Ha a törvény törvényszerűen olyan, amilyen,
14. Akkor a törvény nem szívesen olyan, amilyen:
15. Megváltozik.

__________________________________________

ÉLETÚT - Erdély Miklós (1928-1986) kivételes jelentőségű életműve a XX. század művészetének megkerülhetetlen csúcsteljesítménye. 1946-ban a Képzőművészeti Főiskolán szobrászatot tanult Kisfaludi Strobl Zsigmond irányításával, de mesterének Bokros Birman Dezsőt vallja, aki mellett magánúton folytatott művészeti tanulmányokat. 1974-ben Kassák Lajos-díjat kapott. 1947-51: építész-mérnöki oklevelet szerzett a BME-n. 1963-ban jelentkezett a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, felvették, de tanulmányait nem tudta elkezdeni. 1971-ben a Szekesfehérvár várossá válásának ezredik évfordulójára emelendő emlékműre kiírt pályázaton Vígh Tamással közösen elnyerték az első díjat ún. Életfa tervükkel, kivitelezés azonban elmaradt. A Budapesti Építőanyagipari V.-nál helyezkedett el, kidolgozta a fotómozaik technikáját, amely MURUS elnevezésű kisvállalkozása révén a továbbiakban a megélhetését biztosította.

Életműve a képzőművészet mellett az irodalom, a művészetelmélet és kritika, a film, a hangjátékok vagy épp a fotó felől is megközelíthető, de bármely perspektívából tekintjük, egységes, gazdag, összefüggő egészként mutatkozik. Munkáit sajátos radikalizmus jellemzi: felfokozott nyitottság az újra, az ismeretlenre. (ffs.hu / wikipedia.hu)


Eddigi szövegtár linkek

Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája

Vilém Flusser
„A fényképész a saját fogalmait fotografikus képekké rejtjelezi, azért, hogy másoknak információkat adjon, másoknak modelleket állítson és ezzel halhatatlanná váljon mások emlékezetében. A készülék azért rejtjelezi a beleprogramozott fogalmakat képekké, hogy a társadalmat visszacsatoló magatartásra programozza a készülékek állandó tökéletesítése érdekében. Ha sikerülne a fotókritikának a fényképekből kibogozni ezt a kétféle szándékot, azzal megfejtené a fotografikus üzeneteket.”

Szentkuthy Miklós: Prae (részlet)

Szentkuthy Miklós
Hamvas Béla: „Nyelve megfoghatónak látszik. Mégsem megfogható. Úgylátszik meg lehet támadni. Mégsem lehet. Vannak hibái. De ezek a hibák egy más oldalról erények és minden esetben magához a műhöz tartoznak, ami nélkül éppen ez a mű elképzelhetetlen...”

Faludy György: Tanmese Bertolt Brechtről

Brecht
Horst Bienek Gleiwitzben született (ma Lengyelország). Kénytelen volt elhagyni Gleiwitzet 1945-ben, amikor a német nyelvhasználatát betiltották a lengyelek a sziléziai területeken. Németország keleti részén telepedett le. Egy ideig Bertold Brecht tanítványa volt. 1951-ben letartóztatták a szovjetek és ítélték 25 évre. Brecht régi tanítványát cserben hagyta.