SZÖVEGTÁR - Salvador Dalí naplójából

Nehéz akár fél óráig is fenntartani a világ feszült figyelmét. Nekem ez húsz évig sikerült, és mindennap. Az volt a jelszavam, hogy ?beszéljenek csak Dalíról, az se baj, ha jót mondanak róla.? Elértem, hogy az újságok húsz éven keresztül érthetetlenebbnél érthetetlenebb híreket küldjenek szét a világba.

Salvador Dali és Gala

A FING MEGHATÁROZÁSA ÁLTALÁNOSSÁGBAN*

A fingot - melyet a görögök pordénak; a latinok crepitus ventrisnek; a régi szászok partinnak vagy furtinnak; a németek Fartzennek; az angolok pedig Fartnak neveznek - olyan szelek alkotják, amelyek hol zajosan távoznak, hol viszont hang nélkül, szép csendben surrannak ki.
Ennek ellenére vannak olyan korlátolt, sőt vakmerő szerzők, akik makacsul és pimaszul azt a képtelenséget állítják - Calepinóval és egyéb, már elkészült, illetve készülő lexikonokkal szemben -, hogy a francia pet, fingás szó igazából, vagyis természetes értelmében csakis arra a fajtára alkalmazható, amely zajosan távozik; Horatius egyik sorára hivatkoznak, mely azonban korántsem ad teljes képet a fing természetéről:

Nam displosa sonat quantum Vesica pepedi. SAT. 8.

Akkorát fingottam, hogy egy felfújt hólyag se durran nagyobbat.

De ki ne érezné, hogy Horatius e sorban a ?pedere? szót generikus értelemben érti? Mi szükség volt úgy beállítani, mintha a ?pedere? szó pusztán hangot jelentene, hogy csakis arra a fingfajtára alkalmazható, amely távozáskor durran is? Saint-Évremond, a kellemesdús filozófus egészen másképp vélekedik a fingról, mint a közönséges halandók: szerinte az sóhaj; és egyszer így szólt kedveséhez, miután elfingotta magát előtte:

A bánattól, mit drága hölgy
Ádáz haragja kelt bennem
Szaggatták szívem sóhajok
Az egyik megrettent,
S nem mervén menni szájon át
Kiment egy másik járaton

(1955)


Salvador Dalí 1904. május 11-én született a katalóniai Figueres városkában, 1920-ban apja javaslatára felvételizett Madridba a Szépművészeti Akadémiára. 1925 novemberében megnyílt első saját kiállítása. 1930-ban megszületett híres paranoia-kritikai módszere. 1940-ben az Egyesült Államokba költözött , ahol 1948-ig tartózkodott. 1955-ben feleségül vette szerelmét, Galát. 1981-ben megkapta Katalónia Aranymedálját. 1982-ben felavatták a St. Petersburgi Dalí Múzeumot (Florida). 1989. január 23-án hunyt el. Teste a figueres-i Dalí Múzeumban nyugszik.
____
* Egy zseni naplója, Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2006, 240. oldal. A fotón Dalí és Gala látható.

Eddigi szövegtár linkek

Cselényi Béla: Satnya Nyuszi első karácsonya Ausztráliában

Cselényi Béla
Cselényi Béla vagyok; Kolozsváron születtem, 1955-ben és 1987.XII.23. óta Budapesten élek. Sokáig a Magyar Rádióban dolgoztam; pár napja megváltozott a munkahelyem (2007). Több verses kötetem jelent meg.

Roland Barthes A studiumról és a punktumról (részlet)

Roland Barthes
(?) Az első elem nyilvánvalóan térbeli, a képmező fogalomkörébe tartozik. Ezt elég könnyen érzékelem, ismereteim és műveltségem függvényében. Ez a képmező lehet többé-kevésbé stilizált, többé-kevésbé sikerült aszerint, hogy mennyire ügyes vagy szerencsés a fényképész, de mindig valami tipikus információt hordoz;

Szentkuthy Miklós: Prae (részlet)

Szentkuthy Miklós
Hamvas Béla: ?Nyelve megfoghatónak látszik. Mégsem megfogható. Úgylátszik meg lehet támadni. Mégsem lehet. Vannak hibái. De ezek a hibák egy más oldalról erények és minden esetben magához a műhöz tartoznak, ami nélkül éppen ez a mű elképzelhetetlen...?