SZÖVEGTÁR - Salvador Dalí naplójából

Nehéz akár fél óráig is fenntartani a világ feszült figyelmét. Nekem ez húsz évig sikerült, és mindennap. Az volt a jelszavam, hogy „beszéljenek csak Dalíról, az se baj, ha jót mondanak róla.” Elértem, hogy az újságok húsz éven keresztül érthetetlenebbnél érthetetlenebb híreket küldjenek szét a világba.

Salvador Dali és Gala

A FING MEGHATÁROZÁSA ÁLTALÁNOSSÁGBAN*

A fingot - melyet a görögök pordénak; a latinok crepitus ventrisnek; a régi szászok partinnak vagy furtinnak; a németek Fartzennek; az angolok pedig Fartnak neveznek - olyan szelek alkotják, amelyek hol zajosan távoznak, hol viszont hang nélkül, szép csendben surrannak ki.
Ennek ellenére vannak olyan korlátolt, sőt vakmerő szerzők, akik makacsul és pimaszul azt a képtelenséget állítják - Calepinóval és egyéb, már elkészült, illetve készülő lexikonokkal szemben -, hogy a francia pet, fingás szó igazából, vagyis természetes értelmében csakis arra a fajtára alkalmazható, amely zajosan távozik; Horatius egyik sorára hivatkoznak, mely azonban korántsem ad teljes képet a fing természetéről:

Nam displosa sonat quantum Vesica pepedi. SAT. 8.

Akkorát fingottam, hogy egy felfújt hólyag se durran nagyobbat.

De ki ne érezné, hogy Horatius e sorban a „pedere” szót generikus értelemben érti? Mi szükség volt úgy beállítani, mintha a „pedere” szó pusztán hangot jelentene, hogy csakis arra a fingfajtára alkalmazható, amely távozáskor durran is? Saint-Évremond, a kellemesdús filozófus egészen másképp vélekedik a fingról, mint a közönséges halandók: szerinte az sóhaj; és egyszer így szólt kedveséhez, miután elfingotta magát előtte:

A bánattól, mit drága hölgy
Ádáz haragja kelt bennem
Szaggatták szívem sóhajok
Az egyik megrettent,
S nem mervén menni szájon át
Kiment egy másik járaton

(1955)


Salvador Dalí 1904. május 11-én született a katalóniai Figueres városkában, 1920-ban apja javaslatára felvételizett Madridba a Szépművészeti Akadémiára. 1925 novemberében megnyílt első saját kiállítása. 1930-ban megszületett híres paranoia-kritikai módszere. 1940-ben az Egyesült Államokba költözött , ahol 1948-ig tartózkodott. 1955-ben feleségül vette szerelmét, Galát. 1981-ben megkapta Katalónia Aranymedálját. 1982-ben felavatták a St. Petersburgi Dalí Múzeumot (Florida). 1989. január 23-án hunyt el. Teste a figueres-i Dalí Múzeumban nyugszik.
____
* Egy zseni naplója, Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2006, 240. oldal. A fotón Dalí és Gala látható.

Eddigi szövegtár linkek

Cselényi Béla: Satnya Nyuszi első karácsonya Ausztráliában

Cselényi Béla
Cselényi Béla vagyok; Kolozsváron születtem, 1955-ben és 1987.XII.23. óta Budapesten élek. Sokáig a Magyar Rádióban dolgoztam; pár napja megváltozott a munkahelyem (2007). Több verses kötetem jelent meg.

Galsai Pongrác: Egy hipochonder emlékiratai

Galsai Gráci
„A Hipochondert életem főművének szánom, minthogy egyebek közt az élet értelmét kívánom megfejteni benne. Szóval várj még egy csöppet, ne nyugtalankodj, hamarosan mindenre fény derül.”

Szőcs Géza: Vörös folt távolodik a hómezőn

Szőcs Géza: Párbaj
Különleges szóképek, mitikus „mesék”, ősi képzetek és modern fogalmak kavarognak e rövid kis versben, de talán az 1979-ben kiadott Párbaj egész kötetében. E kötet az első verseskönyvem volt kamaszkorom hajnalán.