SZÖVEGTÁR - Salvador Dalí naplójából

Nehéz akár fél óráig is fenntartani a világ feszült figyelmét. Nekem ez húsz évig sikerült, és mindennap. Az volt a jelszavam, hogy „beszéljenek csak Dalíról, az se baj, ha jót mondanak róla.” Elértem, hogy az újságok húsz éven keresztül érthetetlenebbnél érthetetlenebb híreket küldjenek szét a világba.

Salvador Dali és Gala

A FING MEGHATÁROZÁSA ÁLTALÁNOSSÁGBAN*

A fingot - melyet a görögök pordénak; a latinok crepitus ventrisnek; a régi szászok partinnak vagy furtinnak; a németek Fartzennek; az angolok pedig Fartnak neveznek - olyan szelek alkotják, amelyek hol zajosan távoznak, hol viszont hang nélkül, szép csendben surrannak ki.
Ennek ellenére vannak olyan korlátolt, sőt vakmerő szerzők, akik makacsul és pimaszul azt a képtelenséget állítják - Calepinóval és egyéb, már elkészült, illetve készülő lexikonokkal szemben -, hogy a francia pet, fingás szó igazából, vagyis természetes értelmében csakis arra a fajtára alkalmazható, amely zajosan távozik; Horatius egyik sorára hivatkoznak, mely azonban korántsem ad teljes képet a fing természetéről:

Nam displosa sonat quantum Vesica pepedi. SAT. 8.

Akkorát fingottam, hogy egy felfújt hólyag se durran nagyobbat.

De ki ne érezné, hogy Horatius e sorban a „pedere” szót generikus értelemben érti? Mi szükség volt úgy beállítani, mintha a „pedere” szó pusztán hangot jelentene, hogy csakis arra a fingfajtára alkalmazható, amely távozáskor durran is? Saint-Évremond, a kellemesdús filozófus egészen másképp vélekedik a fingról, mint a közönséges halandók: szerinte az sóhaj; és egyszer így szólt kedveséhez, miután elfingotta magát előtte:

A bánattól, mit drága hölgy
Ádáz haragja kelt bennem
Szaggatták szívem sóhajok
Az egyik megrettent,
S nem mervén menni szájon át
Kiment egy másik járaton

(1955)


Salvador Dalí 1904. május 11-én született a katalóniai Figueres városkában, 1920-ban apja javaslatára felvételizett Madridba a Szépművészeti Akadémiára. 1925 novemberében megnyílt első saját kiállítása. 1930-ban megszületett híres paranoia-kritikai módszere. 1940-ben az Egyesült Államokba költözött , ahol 1948-ig tartózkodott. 1955-ben feleségül vette szerelmét, Galát. 1981-ben megkapta Katalónia Aranymedálját. 1982-ben felavatták a St. Petersburgi Dalí Múzeumot (Florida). 1989. január 23-án hunyt el. Teste a figueres-i Dalí Múzeumban nyugszik.
____
* Egy zseni naplója, Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2006, 240. oldal. A fotón Dalí és Gala látható.

Eddigi szövegtár linkek

Szőcs Géza: Vörös folt távolodik a hómezőn

Szőcs Géza: Párbaj
Különleges szóképek, mitikus „mesék”, ősi képzetek és modern fogalmak kavarognak e rövid kis versben, de talán az 1979-ben kiadott Párbaj egész kötetében. E kötet az első verseskönyvem volt kamaszkorom hajnalán.

Faludy György: Tanmese Bertolt Brechtről

Brecht
Horst Bienek Gleiwitzben született (ma Lengyelország). Kénytelen volt elhagyni Gleiwitzet 1945-ben, amikor a német nyelvhasználatát betiltották a lengyelek a sziléziai területeken. Németország keleti részén telepedett le. Egy ideig Bertold Brecht tanítványa volt. 1951-ben letartóztatták a szovjetek és ítélték 25 évre. Brecht régi tanítványát cserben hagyta.

Forgách András: A hírnévről

Forgách Péter
„az ember hiába, ha megszeret valakit, még akkor is, ha már egyáltalán nem szereti, még mindig valami szeretethez hasonló fájdalom kínozza” Forgách András: Zehuze